Wardrobe imor sliding doors - Apolo (Melamine Liston Claro)